• ul. Przemysłowa 11, 35-105 Rzeszów
 • +48 722 047 337
 • biuro@infotrans24.pl

audyt

Wychodzimy z założenia, że lepiej jest zapobiegać, niż leczyć. Dlatego też przygotowaliśmy dla swoich klientów możliwość skorzystania z usługi audytu, który jest prowadzony przez naszych pracowników. Taka kontrola pozwala wykazać ewentualne nieprawidłowości, zanim dojdzie do postępowania administracyjnego.

graph

Dlaczego warto przeprowadzić audyt:

 • • dowiesz się przed kontrolą administracyjną, w jakich obszarach doszło do naruszeń;
 • • będziesz mógł szybko wdrożyć odpowiednie procedury naprawcze;
 • • unikniesz kar i konieczności zaangażowania się w zawiły proces administracyjny;
 • • stała kontrola pozwoli ci zaoszczędzić czas potrzebny na rozwiązywanie pojawiających się problemów, co przełoży się na wzrost efektywności twojej firmy;
 • • kontrole ze strony organów administracji publicznej przestaną być powodem do niepokoju.

Audyt obejmuje:

 • • sprawdzenie prawidłowości prowadzonej dokumentacji;
 • • sprawdzenie, czy przedsiębiorca i zatrudniani kierowcy spełniają wymogi ustawowe odnośnie wykonywania przewozów drogowych (licencja, zezwolenia i zaświadczenia, kwalifikacje kierowców, badania lekarskie);
 • • przedstawienie wniosków pokontrolnych;
 • • omówienie procedur, które pozwolą przeciwdziałać powstawaniu naruszeń.

Nasze doświadczenie pokazuje, że do największej ilości nadużyć dochodzi w zakresie norm czasu pracy kierowców. Dlatego do naszej oferty wprowadziliśmy audyt ze szczególnym uwzględnieniem tej kwestii. Audyty przedkontrolne obejmują:

 • • kontrolę ewidencji czasu pracy;
 • • analizę zapisów na tarczach tachografu oraz danych cyfrowych dotyczących czasu jazdy, przerw i odpoczynków;
 • • sprawdzenie treści regulaminu pracy i płacy lub obwieszczenia;
 • • analizę dokumentacji prawniczej (np. umów o pracę, kompletności teczek osobowych kierowców i ich uprawnień);
 • • kontrolę dokumentacji wymaganej do wykonywania zawodu przewoźnika oraz niezbędnej do wykonywania określonego charakteru przewozów;
 • • sprawdzenie dokumentacji dotyczących wykorzystywanych pojazdów.