infotrans

Świadczymy usługi szkoleniowe dla przedsiębiorców oraz osób zarządzających transportem z zakresu:

• prowadzenia dokumentacji firmy przewozowej pod kątem wymagań ustawy o transporcie drogowym,

• czasu pracy kierowców, czasu jazdy, przerw i odpoczynków w świetle obowiązujących przepisów,

• prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców wraz z rozliczaniem czasu pracy,

• warunków transportu drogowego w zależności od przewożonego ładunku,

• kontroli w przedsiębiorstwie (praw i obowiązków kontrolowanego i kontrolującego).

 

Możliwość ułożenia programu szkolenia w zależności od potrzeb klienta.

 

Świadczymy usługi szkoleniowe dla kierowców w zakresie:

• obowiązkowe szkolenia okresowe kierowców zawodowych,

• klasyfikacja wstępna,

• obsługa tachografów cyfrowych i analogowych wraz z ćwiczeniami na symulatorze,

• czas pracy kierowców w teorii i praktyce,

• metody prawidłowego mocowania ładunków oraz konsekwencje z niedopełnienia tego obowiązku,

• szkolenia kierowców przewożących towary niebezpieczne ADR,

• kontrole drogowe, warunki przeprowadzania oraz sankcje przewidziane prawem,

Forma, cena i termin oraz miejsce szkolenia ustalane są indywidualnie.

TachoSpeed