infotrans

Tachospeed jest  programem  służącym  do  prowadzenia  ewidencji  czasu  pracy  kierowcy

oraz automatycznego  odczytywania czasu jazdy,  odpoczynków,  przerw i  dyżurów z tarczek

tachografów,  plików  cyfrowych  oraz  ogólnego  czasu  pracy  kierowców  dla  Inspekcji  Pracy

wynikającego z przepisów Kodeksu Pracy i Ustawy o Czasie Pracy Kierowców.

Tachospeed umożliwia  przechowywanie  danych,  odczytanych  z  tarczek,  w  formie

elektronicznej. Pozwala to na późniejsze przetwarzanie i analizę uzyskanych danych w wielu

przekrojach,  poprzez  generowanie  raportów.  Utworzona  baza  danych  może  być  filtrowana

oraz  sortowana  według  wielu  dostępnych  kryteriów,  tj.  według  daty,  nazwisk  kierowców,

numerów rejestracyjnych pojazdów oraz miejscowości wyjazdu i przyjazdu.

Program daje nam możliwość rozliczania diet oraz pomoże w rozliczaniu paliwa.

Tachospeed umożliwi Ci kontrolę przestrzegania obowiązujących norm czasu pracy, jazdy

i przerw w oparciu o przepisy Rozporządzenia 561/2006

Tachospeed  posiada  funkcję  przypominania  o  terminach  kończących  się  badań  lekarskich,

psychologicznych,  przeglądów  technicznych,  ubezpieczeń  AC,  OC,  obowiązku  odczytu

danych z tachografu i karty kierowcy.

Program Tachospeed jest używany przez służby kontrolne, takie jak:

• Policja;

• Inspekcja Transportu Drogowego (ITD);

• Izba Celna;

• Straż Graniczna.

Więcej informacji pod numerem telefonu 722047337 lub na stronie producenta

www.tachospeed.pl


CENNIK

TachoSpeed