infotrans

W zakresie rozliczania i analizy czasu pracy kierowców świadczymy usługi:

• pobieranie danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców,

• analiza i archiwizacja danych z tachografów cyfrowych,kart kierowców oraz wykresówek,

• prowadzenie szczegółowej ewidencji czasu pracy kierowców z uwzględnieniem nadgodzin, pracy w porze nocnej oraz w niedzielę i święta,

• przygotowanie raportów z wykroczeń, aktywności, nadgodzin i godzin nocnych, wykazu brakujących danych cyfrowych oraz tarcz tachografu, wymaganych zaświadczeń o nieprowadzeniu pojazdu,

• układanie harmonogramu pracy dla kierowcy,

• możliwe rozliczanie diet oraz wykonywanie raportów zużycia paliwa,

• stałe nadzorowanie czasu pracy kierowców w celu wyeliminowania naruszeń.

 

Ewidencja czasu pracy jest wykonywana z wykorzystaniem programu Tachospeed – program do pełnej analizy czasu pracy kierowców stosowany przez większość służb kontrolnych w Polsce i w UE.

Prowadzimy sprzedaż oprogramowania do rozliczania czasu pracy kierowców Tachospeed oraz urządzenia do pobierania danych Tachodrive

 

TachoSpeed