infotrans

W zakresie doradztwa oferujemy:

• doradztwo przy podejmowaniu działalności transportowej (m. in. przygotowywanie wniosków o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego lub międzynarodowego transportu osób lub rzeczy, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne, zezwoleń na przewozy regularne osób itp.),

• pomoc prawną i merytoryczną w pisaniu pism urzędowych, odwołań oraz innych sporach (odwołania, wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności kary, wnioski o rozłożenie kary na raty, itp.) przed organami administracji publicznej (ITD, PIP, Służba Celna, Straż Graniczna),

• doradztwo z zakresu czasu pracy kierowców zgodnie z obowiązującymi przepisami,

• pomoc przy ustalaniu tras przejazdu z uwzględnieniem obowiązujących norm czasu pracy kierowców,

• układanie regulaminów pracy i płacy, sporządzanie zakresów obowiązków, sporządzanie umów o pracę,

• organizowanie zastępstwa procesowego – reprezentowanie przedsiębiorcy przed sądami oraz organami kontrolnymi,

• pozostałe doradztwo transportowe z zakresu prawa transportu, prawa pracy, ADR i inne.

Pomoc prawna dla przedsiębiorcy lub jego kierowców z zakresu prowadzonej działalności transportowej może być udzielana również telefonicznie lub mailowo.

TachoSpeed