infotrans

Jeśli szukasz osoby, która w sposób profesjonalny i rzeczywisty będzie zarządzać transportem w Twoim przedsiębiorstwie skontaktuj się z nami.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. a w/w Rozporządzenia: „Jeżeli przedsiębiorca nie spełnia wymogu posiadania kompetencji zawodowych, może zezwolić na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego pod warunkiem że: wyznaczy osobę fizyczną posiadającą miejsce zamieszkania na terenie Wspólnoty, spełniającą wymogi dobrej reputacji i posiadania kwalifikacji zawodowych (potwierdzonych za pomocą certyfikatu) oraz uprawnioną na mocy umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu tego przedsiębiorcy."

Osoba taka może kierować operacjami transportowymi nie więcej niż czterech różnych przedsiębiorstw, realizowanymi za pomocą połączonej floty, liczącej ogółem nie więcej niż 50 pojazdów (art. 4 ust. 2 lit. c Rozporządzenia NR 1071/2009).

W sprawie certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym rzeczy i osób dzwoń 722-047-337

 

TachoSpeed